Team-ontwikkelgesprekken

De veranderende omgeving vraagt om wendbaar onderwijs. Om wendbaar en flexibel te kunnen zijn, vormen teams de basis van onze organisatie. Effectieve teams spreken regelmatig met elkaar over het functioneren van het team en de teamleden en over welke ontwikkelkansen er zijn.

In het ideale geval ontstaat binnen het team een onderlinge feedbackcultuur, waardoor leren en ontwikkelen een logisch onderdeel van het werk zijn. Daarmee wordt het functioneren van teamleden en ieders bijdrage aan de doelen binnen het team onderling besproken.

In dit digitale magazine vind je diverse tools voor het voeren van ontwikkelgesprekken binnen je team.

Laatst bijgewerkt op 8 juli 2020.