Handout keuzehulp voor participatie medewerkers in verandertraject

Ben je verantwoordelijk voor het leiden of begeleiden van een veranderproces, dan betrek je daarin ook anderen. Soms is het lastig te bepalen hoeveel collega’s je betrekt en op welke manier. Je wilt snel vooruitgang boeken, maar ook goede input verzamelen en draagvlak voor de verandering creëren.

Deze handout helpt je keuzes te maken bij het inrichten van participatie in het verandertraject.

Laatst bijgewerkt op 24 juli 2020.