Toetsing

Toetsmatrijs

Hoe zorg je ervoor dat je gaat toetsen wat je wilt toetsen en een betrouwbaar beeld krijgt van de bekwaamheid van je studenten? Een toetsmatrijs kan daarbij helpen. Dit is een tabel waarin je aangeeft hoe de leerdoelen zijn verdeeld over de toetsonderdelen en op welke gedragsniveaus of met welke beoordelingscriteria wordt getoetst. Op mymedia.avans.nl staat een filmpje met uitleg over de toetsmatrijs.

Toetsprogramma

Als je een toets gaat ontwikkelen, is het belangrijk om te weten wat de plaats is van jouw toets in het totale toetsprogramma. Hoe beter jij zicht hebt op dit samenhangend geheel van toetsen, hoe beter je kunt bepalen hoe jouw toets en bijbehorende onderwijs eruit moet zien. Bekijk het filmpje over het toetsprogramma of toetshuis op mymedia.avans.nl.

Beide filmpjes zijn onderdeel van de BDB+ module B: Toetsing.

Laatst bijgewerkt op 15 juli 2020.