Vrijstellingen

In welke gevallen kun je gebruikmaken van een vrijstelling?

Algemeen

Als docent met een kleine aanstelling van minder dan 0,4 fte ben je vrijgesteld van de verplichting om het BDB+-certificaat te behalen en de BDB+-modules te volgen.

BDB+ module A: Didactiek

Als je als docent van een van de volgende opleidingen of cursussen een recent (niet ouder dan 10 jaar) getuigschrift of certificaat kunt overleggen, ontvang je een vrijstelling voor de module Didactiek:

 • BKO-traject van een Nederlandse universiteit
 • BDB certificaat van een andere Nederlandse hogeschool
 • Cursus Pedagogisch Didactische Vaardigheden (PDV)
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • PABO
 • ADIO (interne didactische cursus Avans Hogeschool)
 • Cursus ‘Activerende didactiek’ / Leergang ‘Activerend Opleiden’ van Edufit

Is het getuigschrift of certificaat ouder dan 10 jaar, dan dient de docent aan te tonen dat hij/zij over voldoende recente en relevante onderwijservaring beschikt.

BDB+ module B: Toetsing/BKE

Als je als docent in het bezit bent van een van de volgende certificaten ontvang je een vrijstelling voor de module Toetsing/BKE:

 • Certificaat BKE van een andere hogeschool
 • Certificaat ADIO 2014-2015
 • Certificaat BKE van Edufit als onderdeel van de training/leergang 'Activerend Opleiden' behaald in 2014 of 2015

NB: Op basis van (enkel) het diploma Onderwijskunde wordt géén vrijstelling verleend voor de module Toetsing/BKE.

BDB+ module C: Onderwijs & ICT

Als je als docent het basisniveau hebt behaald (ofwel vier van de zes modules met goed gevolg hebt afgerond) van:

 • ViA Techniek
 • of ViA Economie

kom je in aanmerking voor vrijstelling voor de module Onderwijs & ICT.

Omdat de huidige module Onderwijs & ICT sterk afwijkt van de ViA-trajecten, adviseert de certificeringscommissie echter om de module Onderwijs & ICT wél te volgen. De directeur van jouw academie neemt hierover een beslissing.

In overige gevallen kan op basis van eerdere scholing in overleg vrijstelling worden verleend.

BDB+ module D: Brein & Leren

Vrijstelling voor de module Brein & Leren kan op basis van eerdere scholing in overleg worden verleend.

Laatst bijgewerkt op 10 april 2019.

Procedure voor de aanvraag van een vrijstelling

 1. Als docent vraag je, na afstemming met je leidinggevende, zelf een vrijstelling aan.
 2. Wil je voor meerdere modules vrijstelling, dan dien je voor iedere module een apart verzoek in.
 3. Je controleert of je in aanmerking komt voor vrijstelling op basis van de lijst van vrijstellingen.
 4.  Je vraagt een vrijstelling aan voordat je een module gaat volgen.
 5. Je dient, na overleg met je leidinggevende, een vrijstellingsverzoek in via HR Selfservice. Heb je geen toegang tot HR Selfservice, vraag dan een aanvraagformulier op via certificering.BDBplus@avans.nl.
 6. Vraag je vrijstelling aan op basis van een opleiding die niet in de lijst van vrijstellingen staat, dan voeg je aanvullende informatie over de gevolgde opleiding(en) toe.
 7. Vraag je vrijstelling op basis van een opleiding die langer dan 10 jaar geleden is afgerond, dan toon je met aanvullende documentatie aan dat je over voldoende recente en relevante onderwijservaring beschikt.
 8. De certificeringscommissie beoordeelt een verzoek zo spoedig mogelijk na ontvangst; uiterlijk binnen 20 werkdagen.
 9. Je ontvangt per e-mail via HR Selfservice bericht wanneer je verzoek is beoordeeld. Je informeert zelf je leidinggevende hierover.
 10. Als het verzoek tot vrijstelling is goedgekeurd, ontvang je het bewijs van vrijstelling per e-mail. Als het verzoek is ingediend via HR Selfservice, wordt het bewijs van vrijstelling ook opgenomen in je personeelsdossier.

Ervaar je bij het indienen van je vrijstellingsverzoek problemen die je met behulp van de handleiding niet kunt oplossen, neem dan contact op met de HR desk via 088 - 525 75 55 (intern 7555) of hrdesk.dpo@avans.nl.

Lees hier de volledige tekst van Procedure Vrijstellingen.

Laatst bijgewerkt op 17 december 2019.