Meer informatie

 De aanleiding voor BDB+

De kwaliteit van het hbo en het investeren in professioneel docentschap staat hoog op de agenda. Hogescholen in Nederland hebben daarover landelijke afspraken gemaakt.

Het Protocol inzake wederzijdse erkenning basiskwalificatie didactische bekwaamheid (BDB) is in 2013 vastgesteld door de algemene vergadering van de Vereniging Hogescholen.

Avans Hogeschool ontwikkelde daarop een regeling voor startende en zittende docenten.

Avans docent is succesfactor

Avans Hogeschool ziet de docent als een succesfactor in de ontwikkeling van onze studenten. Dat komt ook naar voren in de onderwijsvisie en de Ambitie 2020.

BDB+ versterkt de docent in zijn pedagogisch en didactisch handelen en zijn lerend en onderzoekend vermogen. BDB+ helpt de docent om weloverwogen keuzes te maken in het ontwerpen en uitvoeren van uitdagend en activerend onderwijs én in het begeleiden van studenten op een ontwikkelgerichte manier.

Dit doen we door ontmoeting en dialoog binnen BDB+ te activeren en te faciliteren: samen leren en doen.

De plus van BDB+

Alle docenten bieden we een zorgvuldig samengesteld professionaliserings- en certificeringstraject voor:

Hiermee voldoen we aan de landelijke vereisten van de BDB.

Daaraan voegt Avans Hogeschool twee extra onderdelen toe:

Dat is de plus van BDB+.

Maar de plus zit ook in de integrale aanpak van de opleidingstrajecten. We willen het beste onderwijs voor onze studenten én onze eigen collega's.

Practice what you preach is dan ook ons motto: zelf het goede voorbeeld geven en anderen motiveren en inspireren tot leren.

Certificering

BDB+ zorgt ook voor certificering en registratie van de certificering.

Voor alle modules krijg je een deelcertificaat. Samen vormen zij BDB+. Module A (didactiek) en B (toetsing) voldoen samen aan de vereisten van de verplichte BDB.

Planning

Voor 31 december 2022 zijn al onze docenten die in dienst waren voor 1 januari 2015 in bezit van alle deelcertificaten BDB+.

Het traject voor docenten in dienst vanaf 1 januari 2015 is een continu proces en loopt door na 2022. Voor startende docenten is het tijdig behalen (binnen 22 maanden na indiensttreding) van de certificaten voor module A en B nodig voor het krijgen van een vaste aanstelling. Zie ook de regeling BDB+.

Laatst bijgewerkt op 15 juni 2021.

Projectteam

Contact: bdbplus@avans.nl

Het projectteam BDB+ bestaat uit:

  • Karien Amsterdam (projectleider)

  • Nathalie van der Brugge (operationeel coördinator)

  • Danielle Vermeer (uitvoering & organisatie)

  • Christien van der Ploeg - Klein (uitvoering & organisatie)

  • Nadine van der Horst (uitvoering & organisatie)

Opdrachtgever

Het College van Bestuur van Avans Hogeschool is de opdrachtgever van BDB+. De gedelegeerd opdrachtgever van het programma is Adea van Doorn (directeur DP&O).

Laatst bijgewerkt op 4 februari 2021.

Om transparantie en kwaliteit te garanderen is er een certificeringscommissie aangesteld.
Deze commissie houdt zich bezig met de aangevraagde vrijstellingen voor alle modules van de BDB+ en de SKE.
Daarnaast vervult ze een rol in geval van eventuele bezwaren. Deelnemers worden voor het indienen van mogelijke bezwaren gevraagd eerst contact op te nemen met BDB+ of met de onderwijskundige van de academie.

Alle informatie over de certificeringscommissie is terug te lezen in het Huishoudelijk reglement.

De certificeringscommissie bestaat uit:

  • Christel Blom (voorzitter)
  • Eva Deurloo
  • Rina Baltjes
  • Christien van der Ploeg-Klein (secretaris)

Contact: certificering.BDBplus@avans.nl

Laatst bijgewerkt op 17 juni 2021.