TWST

Wie zijn wij?

TWST is een vernieuwend advies- en trainingsbureau voor prestatieverbetering. We helpen onze klanten om hun performance op een houdbare manier te verbeteren. Verbeteren is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Te vaak hoor je dat verander- en verbeterinspanningen slechts een tijdelijke opleving in de zakelijke en/of klantprestaties geven. Bij TWST vinden we dat zonde. En vooral ook onnodig. De kunst is verbeteren zo aanstekelijk te maken, dat de hele organisatie wordt geïnspireerd en ermee gaat én blijft werken. Dat levert zowel tevredener klanten, geïnspireerde medewerkers als betere prestaties op.

Onze visie op teamontwikkeling

Focus op het resultaat
We geloven dat je ontwikkeling realiseert door er duidelijke resultaten aan te verbinden. Wat gaat het traject de student, je medewerker of je financiële positie opleveren? We focussen daarbij op het positieve. Welke zaken gaan al goed? Hoe kun je daar meer van doen? We werken met de uitgangspunten van ‘positive psychology’, ‘appreciative inquiry’ en ‘strength based lean’. We geven zelf het voorbeeld voor het continu verbeteren in resultaatverantwoordelijke teams.

Leren om te leren
Om te leren en ontwikkelen is een open dialoog noodzakelijk. De basis voor onze manier van werken is de theorie van Chris Argyris, econoom en organisatiepsycholoog en grondlegger van de lerende organisatie. We leren de medewerkers van Avans om hun overtuigingen uit te spreken en de intenties van de ander te verkennen. Dit is de methode om verandering in gedrag- en denkpatronen te realiseren. TWST helpt hiervoor een veilige leeromgeving te creëren waarin fouten maken mag.

Systemische benadering
De context beïnvloedt sterk het gedrag van mensen. Om die reden hebben organisatie- en teamontwikkeltrajecten die puur focussen op gedragsverandering in onze visie weinig impact, als je niet gelijktijdig ook de organisatiecontext verandert. Deze context nemen we altijd mee met behulp van het BILT®️ model. BILT staat voor de 4 perspectieven: Besturing, Inrichting, Leiderschap en Teameffectiviteit.

In actie
Organisatie- en teamontwikkeling realiseer je niet op de hei, maar ‘met je poten in de klei’. Daarom vinden onze interventies grotendeels plaats 'in het werk'. Hierdoor kunnen we de effecten beter waarnemen en beklijft het geleerde beter. Nieuw gedrag wordt meteen geïmplementeerd, getest en verbeterd. Bovendien vraagt het minder ‘extra’ tijd van de teams.

Onze aanpak

  • Klikgesprek: Waarin we wederzijds checken of we de juiste match zijn. We willen graag van toegevoegde waarde zijn en durven daarom ook ‘Nee’ te zeggen.
  • Diagnose in actie. Om de context te begrijpen, lopen we mee in het werk. We sluiten als ‘fly on the wall’ aan bij overleggen, verdiepen ons in bestaande systemen en documenten, interviewen betrokken docententeams en stakeholders en doen een organisatie opstelling.
  • De bevindingen uit de diagnose in actie koppelen we terug en gebruiken we om met een co-creatieteam de aanpak aan te scherpen. Samen bespreken we: de vraag achter de vraag. Welke patronen in het team een effectieve samenwerking bevorderen of belemmeren. En wat het (meetbare) resultaat moet zijn.
  • Maandelijks bespreken we de voortgang met het co-creatieteam. Boeken we onvoldoende resultaat? Dan passen we de aanpak samen aan.

Maak kennis met TWST

Bekijk de video:

video TWST

 

Download de pdf met informatie van TWST

Contact

Linde Peters
linde@twst.nl
06 - 46 26 07 04

Laatst bijgewerkt op 5 november 2020.