Kessels & Smit

Visie op teamontwikkeling

Vanuit onze visie kan teamontwikkeling niet leunen op één universeel recept; het is een puzzel die iedere keer opnieuw gelegd moet worden. Teamontwikkeling verloopt niet volgens een ‘blauwdruk’, maar is vooral een kwestie van samen leren, stap-voor-stap plannen, experimenteren en gaandeweg ‘small wins’ creëren.

Teamontwikkeling is er vanuit deze visie op gericht een team te helpen hun resultaten te verbeteren en tegelijk de interpersoonlijke en probleemoplossende vaardigheden van teamleden te vergroten. Teamontwikkeling is een doorgaand proces dat het team uiteindelijk zelfstandig doet. Hierbij is het van belang om de ontwikkeling daar waar mogelijk plaats te laten vinden binnen de werkcontext of aan de hand van vraagstukken uit het werk. Met elkaar meten en vaststellen in welke mate teamresultaten behaald worden, hoort hierbij.

Aanpak

Startpunt voor teamontwikkeling is het zicht krijgen op elkaars werkelijkheidsbeleving, het maken van een gezamenlijke teamdiagnose en het bepalen van een gezamenlijk vertrekpunt. Dat vertrekpunt is gebaseerd op gevoelde behoeften en verlangens én op het vergroten van de teambijdrage aan het realiseren van de Avans Ambitie 2025. Voor deze diagnose maken we in overleg met de opdrachtgever gebruik van al bestaande diagnose-instrumenten binnen Avans. Indien gewenst maken we gebruik van TeamReflect, een instrument dat K&S speciaal ontwikkeld heeft ter ondersteuning van zelforganisatie in onderwijsinstellingen.

We bouwen het traject niet voor maar met de deelnemers. En niet geheel vooraf, maar ook gaandeweg. Om dit mogelijk te maken, starten we voor elk traject met een intake met een ‘ontwerpteam’: een gedeelte van de teamleden.

  • Eerste diagnose van de sterkten en ontwikkelpunten van dit team. Welke beelden hebben de deelnemers en de andere stakeholders (bijvoorbeeld MT van het onderdeel van Avans, CvB) over hoe het nu gaat? En welke ontwikkeling is gewenst?
  • Identificatie van persoonlijke leerdoelen en resultaten van het traject van teambegeleiding.
  • Terugblik op eerdere ervaringen met teamontwikkeling.
  • Inhoudelijke thema’s en dilemma’s die actueel zijn.

Na de intake ontwerpen we het programma van het traject verder en stemmen we af op de leerbehoefte en de te bereiken resultaten. Kessels & Smit komt met voorstellen voor krachtige, vaak innovatieve werkvormen, methodieken en tools die in een vergelijkbare context een duurzaam resultaat opleverden.

Maak kennis met de adviseurs van Kessels & Smit

Voor Avans stellen we hieronder een aantal adviseurs voor die vanuit hun uitgebreide ervaring met teamontwikkeling in het onderwijs het verschil kunnen maken in het ontwerp en de begeleiding van teamontwikkeltrajecten: Erik Deen, Martijn van Ooijen en Koen Weber.

Bekijk de video:

video Kessels & Smit

Download de pdf met informatie van Kessels & Smit

Contact

Erik Deen
edeen@kessels-smit.com
06 - 18 90 52 65

Laatst bijgewerkt op 5 november 2020.