Coach Carla Nijlunsing

Teamcoach Avans Hogeschool

Carla Nijlunsing is sinds jaar en dag een van de vaste begeleiders binnen Avans. Vanaf de start van Professionaliseren@avans maakt Carla deel uit van het begeleidingsteam. Dit naast haar functie als docent. Zij richtte zich gedurende de jaren meer en meer op de maatwerktrajecten. Carla heeft haar hele professionele leven met groepen mensen gewerkt.

Vanuit het onderwijs is zij zich gaan specialiseren als begeleider van verander- en ontwikkeltrajecten. Zij heeft verschillende opleidingen en trainingen gedaan in teamcoaching en is MHOB, Master in Human and Organizational Behaviour. Maar vooral haar jarenlange ervaringen als begeleidingskundige op diverse plekken binnen en buiten Avans garandeert haar professionaliteit. Zij heeft buiten Avans haar eigen trainingsbureau waarin zij werkt voor diverse bedrijven, zoals in de bouw en de farmacie.

Carla heeft het vermogen om door te vragen waar anderen stoppen. Te agenderen wat nog niet op de agenda staat en zodoende onderstroom te benoemen en aan te pakken. Dit alles zodat er werkelijk iets verandert en iedereen kan melden hoe zij of hij daarin mee kan en wil gaan. Dit doet zij op een no-nonsense manier. Met beide voeten op de grond om zo samen de uitdagingen aan te gaan.

Vraagstukken/specialismen

Maatwerk in begeleiding: in overleg met de opdrachtgever stelt Carla een helder doel en ontwikkelt zij een voorstel waarbij interventies op meerdere lagen binnen de organisatie worden afgesproken. Vooraf worden er duidelijke afspraken gemaakt over nut, noodzaak, haalbaarheid en duur van het traject. Dit wordt gedurende het traject bijgesteld naar vraag, nieuwe veranderingen en behaalde doelen. Carla heeft altijd wel een idee voor een passende interventie of mogelijkheid om iets bespreekbaar en ontwikkelbaar te maken.

Carla heeft in de loop van de jaren een methodiek ontwikkeld om zaken die vastzitten in een organisatie los ‘te wrikken’. Door het in kaart brengen van belemmerende patronen, collectief gedrag en fenomenen in de organisatiecultuur die leerontwikkeling in de weg staan. Het gaat om zaken die binnen de organisatie meestal wel door iedereen worden herkend. Hierover wordt in de wandelgangen gesproken. Iedereen positioneert zich op een eigen manier hierin, dit draagt ook bij aan de instandhouding ervan. Deze zaken zijn nooit geproblematiseerd doordat gemeenschappelijke taal ontbreekt.

Referenties

Bij Avans heeft Carla al vele grote trajecten gedaan:

  • AB&I: referenties Jan Reinhardt en Hanneke van Beek
  • DMCS: referentie Cees Bal
  • ATGM: referentie Janine Keur
  • Pabo: referentie Dominique Majoor

Voor informatie over kortere trajecten kun je informeren bij Angelique Arnold, coördinator van de baliemedewerkers DMCS, en Mariska Musch, coördinator van de decanen. Carla werkt samen met:

  • HR Businesspartners: referenties Jill Clayden en Bram van de Vinne
  • en andere medewerkers van Ontwikkelen@avans: referenties Linda van Harn, Aart van den Dool en Ruud van de Wouw

Contact

Neem contact op met Ontwikkelen@avans of bel Carla op 06 – 51 07 69 94 om samen aan de slag te gaan. Zie meer informatie op het tabblad 'Te nemen stappen' op de pagina Teamcoaching.

Laatst bijgewerkt op 5 november 2020.