Ardis

Even voorstellen…

We zijn een enthousiast en sterk bij de klant betrokken organisatie-adviesbureau met 30 jaar ervaring in team- en leiderschapsontwikkeling. We staan bekend om onze hechte samenwerking met opdrachtgevers en gedegen aanpak. We stellen co-creatie centraal; we staan naast onze klanten en ontwikkelen de trajecten in voortdurende afstemming met hen. Wij verdiepen ons graag goed in de wereld van onze opdrachtgevers en deelnemers, zodat we vanuit herkenning en verbinding onze creativiteit en vakmanschap kunnen inzetten.

Visie op teamontwikkeling

Wij geloven in de kracht van teams vanuit de gedachte dat een team meer is dan de som der delen. De synergie maakt beweging, vernieuwing en verandering mogelijk. En omgekeerd is de continue verandering die van organisaties gevraagd wordt alleen te realiseren door goede en effectieve samenwerking. Voor ons gaan organisatieontwikkeling en teamontwikkeling daarmee hand in hand. In een hogeschool, met over het algemeen inhoudelijk gedreven en betrokken professionals, geloven wij daarbij in zelforganiserende teams, waarin eigenaarschap en verantwoordelijkheid nemen centraal staan. We werken vanuit de bedoeling en gaan samen met het team en de leidinggevende op zoek naar waar de energie en het potentieel in het team zit. We werken hierbij aan een duidelijke en gemeenschappelijke focus, een heldere rolverdeling en het voeren van het ‘goede gesprek’ om (ook over verschillende culturen heen) elkaar te begrijpen en samen te groeien.

Onze uitgangspunten

  • Teamontwikkeling altijd gekoppeld aan de opgave en context van het team.
  • Systemische blik: wat is de rol van het team in het grotere systeem? Welke patronen doen zich voor en hoe verhouden die zich tot (patronen in) de organisatie, wat heeft het systeem nodig om vitaal te zijn? We kiezen interventies om ongewenste patronen te doorbreken.
  • Werken vanuit en met de filosofie en tools van Deep Democracy: horen van alle stemmen en gebruikmaken van de wijsheid van de minderheid. We werken met een heldere aanpak om tot besluitvorming te komen, waarbij we de conflicten en spanning niet uit de weg gaan maar juist opzoeken om daarmee tot betere kwaliteit te komen.
  • Zoeken van de balans tussen actie en reflectie. Tussen resultaatgerichtheid en leren.

Aanpak

Onze aanpak start bij de inhoud van het werk en wat daarin bereikt moet worden. We kijken naar de context van het team en onderzoeken op welke wijze teamleden zich verbinden en committeren aan de gezamenlijke opgave. Waarvoor kom ik in beweging, waar ben ik/zijn wij trots op? Dit is soms een zoeken op inhoud, maar het kent ook een persoonlijke laag. Samenwerken vraagt openheid en vertrouwen van de teamleden, bereidheid je kwetsbaar op te stellen, begrip te hebben voor de drijfveren én ook de allergieën en opgelopen blauwe plekken van je teamgenoten. We starten altijd met een analysefase, waarin we investeren in een goede contractering op de aanpak en de rollen met zowel de opdrachtgever (de leidinggevende) als het team zelf. 

We werken geregeld met ons Ardis Teambeeld, een instrument waarmee het team aan de hand van 4 succesfactoren kan werken aan ontwikkeling: Vertrouwen, Verbinden, Aanspreken, Verschillen. Het model met bijbehorende vragenlijst helpt om snel in kaart te brengen waar het team goed in is en waar verbetering mogelijk is. Dit kan zowel via een online vragenlijst als fysiek met behulp van een kaartspel.  Een mooie en verdiepende manier om het gesprek te starten en als team te groeien.

Ook op het gebied van werkdruk en werkgeluk (2 kanten van 1 medaille) werken we graag met door ons ontwikkelde modellen en eenvoudige vragenlijsten om het gesprek te starten en snel te kunnen verdiepen.

Maak kennis met Ardis

Bekijk de video:

video Ardis

Nieuwsgierig geworden?

Kijk op onze website ardis.nl voor meer informatie.

Download de pdf met informatie van Ardis

Contact

Yvonne Gerritsen
gerritsen@ardis.nl
06 - 54 63 47 27

Laatst bijgewerkt op 5 november 2020.