Morgens - organisatieontwikkeling

Morgens is specialist in het hoger onderwijs

Morgens is specialist in het begeleiden van verandertrajecten in het hoger onderwijs. Voor hoger onderwijsinstellingen is het zaak om continu mee te bewegen met de ontwikkelingen in het onderwijs én daarbuiten. Bij iedere onderwijsinstelling zijn thema’s als studiesucces, efficiënte onderwijslogistiek, studentgerichtheid en de verbinding met het werkveld actueel. Het onderwijs van Morgen is in staat om zich constant te verbeteren. Zo’n organisatie vraagt om sterk leiderschap, eigenaarschap van medewerkers en vertrouwen om samen te werken. Wij helpen Avans om slagvaardig te zijn en het probleemoplossend vermogen te vergroten. Dit noemen wij werken aan vooruitgangskracht. Zodat Avans klaar is voor de uitdagingen van morgen.

Vanuit de Ambitie 2025 met veel energie en creativiteit

In onze visie is een verandertraject succesvol als de harde kant (de bovenstroom: de meetbare processen en resultaten) in balans is met de zachte kant (de onderstroom: het individu en de cultuur). De aanpak die we hanteren bepalen we vanuit de Ambitie 2025 en de specifieke situatie van de academie of dienst. Vanuit deze ambitie is er voldoende richting (wendbaar, co-creatie, flexibilisering, veerkracht).

Anderzijds is het vertrekpunt per academie of dienst steeds net anders, afhankelijk van de context, het studentenaantal of type opleidingen. Door gebruik van interactieve werkvormen met de belangrijkste betrokkenen brengen wij de huidige situatie in kaart. Daardoor krijgen we een goed beeld van wat er speelt en wat de specifieke karakteristieken van de academie of dienst zijn.

Daar passen we onze aanpak op aan. Daarbij putten wij uit onze kennis en ervaring op het gebied van organisatieontwikkeling binnen hogescholen en maken we gebruik van de innovatieve werkwijzen en interventies zoals Liberating Structures, LEGO Serious Play workshops, Leiderschapstrainingen, Escape room en andere Serious Games.

Morgens Liberating Structures

Maak kennis met Morgens

Bekijk de video:

video Morgens

Meer weten?

Kijk op morgens.nl. Ook staan onze opdrachtgevers zoals Saxion en De Haagse Hogeschool meer dan open voor een uitwisseling. Laat het ons weten:

Koen Janmaat
janmaat@morgens.nl
06 - 13 72 48 54

Download de pdf met informatie van Morgens

Laatst bijgewerkt op 5 november 2020.