NOA Intake Assessment inclusief oefenen intakegesprek (basis)

Scholieren die zich inschrijven bij Avans Hogeschool doen een uitgebreide online intake, met een individueel rapport als resultaat. Dat is de basis voor een individueel gesprek tussen de aankomende student en een studieloopbaanbegeleider (SLB’er). Met de centrale vraag: in hoeverre kan de aankomende student goed toegerust aan zijn opleiding beginnen?

Deze training bereidt je voor op het voeren van dat gesprek en leert je hoe je er maximaal resultaat uithaalt. Je oefent met een acteur de gespreksvoering en gesprekstechnieken.

Doel

Na afloop van de online training heb je inzicht in de manier waarop het intake-instrument NOA tot een uitslag komt. Je weet hoe je het rapport moet interpreteren en van welke normering je uitgaat bij het geven van je adviezen. Je hebt handvatten voor het voeren van een gesprek aan de hand van een rapport en je hebt je gesprekstechnieken aangescherpt.

Voor wie

Deze training is bedoeld voor medewerkers die NOA intakegesprekken voeren met aankomende studenten.

Inhoud

De training geeft inzicht in de werking van NOA als intake-instrument én in het voeren van een goed intakegesprek. De volgende onderwerpen staan op het programma:

 • psychodiagnostiek van het assessment
 • de werking van Casehandler
 • de interpretatie van het rapport
 • de normering voor het geven van de adviezen
 • een intakegesprek oefenen
 • aan de hand van een casus oefenen met het geven van een advies

Voorafgaand aan de training vul je een assessment in. Het rapport dat je naar aanleiding hiervan ontvangt, wordt in de training gebruikt.

Over het (online) intake assessment
Na een zo vroeg mogelijke inschrijving krijgen scholieren een uitnodiging voor een online intake-assessment. Het intake-assessment en een motivatie-opdracht maken de scholieren thuis. Er is voor het intake-instrument van de organisatie NOA-VU gekozen omdat het digitaal assessment van NOA toetst op een aantal belangrijke studiesuccesfactoren uit de literatuur, zoals:

 • beroepsbeeld
 • opleidingsbeeld
 • motivatie
 • deelname aan oriëntatieactiviteiten
 • vooropleiding
 • gemiddeld rapportcijfer VO of MBO
 • en een aantal capaciteiten en competenties

Daarnaast kan een academie een specifieke invulling geven aan de intake. Bijvoorbeeld in de vorm van extra rekenopgaven, een proefcollege, een groepscasus of English skills.

De testen die worden gebruikt in het intake-instrument zijn valide en betrouwbaar. Zowel de scholier als de studieloopbaanbegeleider krijgen een rapportage met de uitkomsten van het assessment.

Deze uitkomsten bespreekt de studieloopbaanbegeleider in een individueel gesprek met de scholier. Uit het gesprek wordt duidelijk of een scholier goed uitgerust aan zijn studie kan beginnen. Is dat onvoldoende het geval, dan kan een scholier het advies krijgen om deel te nemen aan hulp bij verwachte struikelvakken door peertutoring.

Dankzij de online intake en het gesprek krijgen scholieren een beter beeld van de opleiding en het beroep. En inzicht in zichzelf. De opleiding heeft al kennisgemaakt met de scholieren en weet wat hun competenties en capaciteiten zijn. Al deze informatie wordt opgeslagen in Osiris en vormt de start van hun studieloopbaanbegeleiding.

Tijdsinvestering

De bijeenkomst is van 9.00 - 14.00 uur.

Meer informatie

Deze training wordt aangeboden door Ontwikkelen@avans in samenwerking met het team Intake van DMCS.

Certificaat: bewijs van deelname.

Groepsgrootte: maximaal 15 deelnemers per bijeenkomst.

Deze training kan ook worden aangeboden als maatwerktraject voor een groep docenten van 1 opleiding of academie. Neem voor meer informatie met ons contact op via 088 - 525 79 99 of ontwikkelen@avans.nl.

Laatst bijgewerkt op 11 juni 2021.
 • NOA Intake Assessment incl oefenen intakegesprek (basis)

  Online
  Startdatum nog onbekend
  Voorinschrijving

  Voorinschrijving

  Meer info
Laatst bijgewerkt op 11 juni 2021.